HRVATSKO ENTOMOLOSKO DRUSTVO ZAGREB
The Croatian Entomological Society
Biografije i bibliografije
 Biographies and bibliographies
Osobe - persons

Index bio-bibliographicus notorum hominum
Nonveilleriana
Bio-bibliografsko kazalo imena osoba

Stranica u radu. Zahvalan sam za primjedbe.
This site is in development. I value your suggestion.

Bogomir Milosevic, Zagreb
bogomir.milosevic@zg.htnet.hr

Kazalonn

nnUvod  

      Povijest entomologije u Hrvatskoj nije napisana, iako su vec obradeni pojedini dijelovi. Nadam se da ce se jednog dana naci grupa strucnjaka koja ce se prihvatiti posla i dopuniti praznine te na temelju dosadasnjih i novih priloga sastaviti takvo djelo. Jedan od prvih poslova bit ce sastavljanje popisa imena i izvora biografskih i bibliografskih podataka. postavljanjem ovih stranica na mrezu zelio sam doprinijeti sastavljanju takvog popisa.
      U kapitalnom djelu o povijesti entomologije u Hrvatskoj: pioniri proucavanja insekata Dalmacije, Guido Nonveiller je obradio podrucje Dalmacije, ali dao i brojne podatke za kontinentalni dio Hrvatske. Njegova je izuzetna knjiga temelj za povijest entomologije u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Ipak,  bit ce potrebno podatke dopuniti za cijelu Hrvatsku, pa bi stoga ova web stranica trebala biti pomoc u tom radu, a takoder i za dnevne potrebe i brze snalazenje medu brojnim imenima.
      U ovo kazalo imena uvrstene su slijedece skupine osoba o kojima postoje podaci u publikacijama ili zbirkama:
      1. biolozi koji su se bavili entomologijom kao profesijom ili povremeno; 2. amateri raznih struka; 3. kolekcionari i trgovci; 4. pojedinci za koje je zabiljezeno da su pomagali entomolozima; 5. osobe raznih struka koje su pisale o kukcima i srodnim skupinama zivotinja i 6. imena s kojima se susrecemo u istrazivanju ento-muzeologije i povijesti entomologije u Hrvatskoj.
      Njihov, veci ili skromniji doprinos, ugraden je u povijest entomologije u Hrvatskoj.
      Zabiljezena su i imena osoba koje i danas djeluju na podrucju entomologije u Hrvatskoj, ako su o njima objavljeni biografski i/ili bibliografski podaci, ili je poznato da istrazuju entomofaunu Hrvatske.
      U popisu se nalaze i imena nekoliko Hrvata koji su rodeni u inozemstvu ili su iselili i u novoj sredini  postigli znacajne rezultate u entomologiji.
      Reference uz imena osoba grada su za bio-bibliografske podatke. Kod nekih smo imena, u nedostatku drugih podataka ili kao primjer, naveli neki clanak toga autora. U nekim referencama podaci se dopunjuju, u drugima ukazuju na razna gledista autora. U znatnom broju enciklopedijskih i drugih referenca autori ne spominju entomolosku djelatnost osobe o kojoj su pisali, stoga ova grada moze posluziti i kao dopuna biografijama.

prilog gradi za povijest entomologije posvecen je sjecanju na prof. dr. sc. Guida Nonveillera (1913 - 2002) koji je dao poticaj za istrazivanje povijesti entomologije i najznacajniji prilog za povijest entomologije u Hrvatskoj (pioniri proucavanja insekata Dalmacije, Zagreb, 1989 - The pioneers of the research on the insects of Dalmatia, Zagreb, 1999).

     Entomologija je ovdje shvacena u sirem smislu, ukljucuje kukce i srodne skupine zivotinja, te opcu i primijenjenu entomologiju. Opsirnije o sadrzaju ove bio-bibliografske grade naci cete u prilogu 1.
     prezime i ime svake osobe u kazalu navodi u se u obliku koji je slozio autor kazala iz raznih izvora, takoder podaci koji slijede kompilacija su ili misljenje autora, sa svrhom da se lakse identificira osoba i ne predstavljaju sud o  eventualnom doprinosu te osobe entomologiji. U nekim slucajevima bila su potrebna dodatna objasnjenja koja se navode u uglatim zagradama. Slicna objasnjenja iz citiranih referenci daju se u posebnim zagradama, tj. medu znakovima < i > u nastavku reference, ponekad i bez zagrada.
      Zahvaljujem  kolegicama i kolegama koji su mi pomogli u prikupljanju podataka. Unaprijed zahvaljujem svima koji ce mi dostaviti primjedbe i prijedloge na sadrzaj ovih web stranica. Njihova ce imena biti navedena u kasnijim inacicama (molim pogledajte prilog 1).

bogomir.milosevic@zg.htnet.hr

Kazalo - Index 

A B C C C D D Dz E F
G H I J K L LJ M N NJ
O  P Q R S S T U V W
  dodatak - addition X Y Z «   uvod

 English - Deutsch - Franšais - Español

Copyright © 1999 - 2005. Hrvatsko entomolosko drustvo i autor pridrzavaju sva prava. Dozvoljeno koristenje i citiranje dijelova uz navodenje izvora: Milosevic, B.,  Index bio-bibliographicus notorum hominum - Nonveilleriana , Hrvatsko entomolosko drustvo Zagreb, http://www.agr.hr/hed/ <datum>.
Copyright © 1999 - 2005 by the Croatian Entomological Society and  author. Citation: Milosevic, B., 
Index bio-bibliographicus notorum hominum - Nonveilleriana , Hrvatsko entomolosko drustvo Zagreb, http://www.agr.hr/hed/ <date>.

Inacica 3.03 -22.08.2003. - 7.02.2004. - 19.04.2004. - 11.O5.2005. -  3.04. - 27.10.2005. - webmaster