Malakološka zbirka obitelji Bakotić

Stalni postav od 2003 god. Sastoji se od 6.113 primjeraka

MALAKOLOŠKA ZBIRKA OBITELJI BAKOTIĆ

Malakološka zbirka obitelji Bakotić, nastala dugotrajnim sakupljanjem gđe. Nede i njezinog pok. supruga Ante Bakotića, otvorena je 15. srpnja 1996. godine kao stalni postav u Palači Cindro, u Krešimirovoj ulici br. 3. Iako je Zbirka darovana gradu Splitu 1996., Ugovor o donaciji potpisan je tek 1999. godine. Iz palače Cindro Zbirka je premještena u podrume Dioklecijanove palače, ali je zbog neadekvatnih uvjeta (visoka RV zraka) u svibnju 2003. godine premještena u zgradu Prirodoslovnog muzeja, Poljana kneza Trpimira 3.

Prirodoslovni muzej je Zbirku dobio od Grada Splita na privremeno korištenje 2000. godine, a ugovorom o donaciji predviđeno je da bude izložena u sklopu akvarija na plaži Bačvice.

Nakon smrti supruga Ante, gđa. Neda nastavila je sakupljati primjerke kojima je obogatila postojeću Zbirku, te je 2016. potpisan Ugovor o drugoj donaciji kojim je Gradu Splitu darovano dodatnih 3.146 primjeraka. Zbirka danas broji 6.146 primjeraka, od čega je 4.463 kućice morskih puževa, 1.270 školjkaša, 31 ljuštura drugih mekušaca (mnogoljušturaša, koponožaca, glavonožaca) te 382 ostalih morskih organizama (koralji, spužve, ježinci, rakovi i morski kralješnjaci). Ova zbirka predstavlja vrlo atraktivan sadržaj u kojem se mogu vidjeti raznolikost oblika, boja i veličina pojedinih primjeraka morske faune. Eksponati su sakupljeni iz Jadranskog mora i iz drugih svjetskih mora.

90 GODINA ZBIRKE KORNJAŠA DR. EDUARDA KARAMANA U PRIRODOSLOVNOM MUZEJU U SPLITU

Autor izložbe i kataloga: - Bože Kokan

90 GODINA ZBIRKE KORNJAŠA DR. EDUARDA KARAMANA
U PRIRODOSLOVNOM MUZEJU U SPLITU

Mjesto održavanja: - Prirodoslovni muzej Split, Poljana kneza Trpimira 3, Split
Izložba otvorena: - 12.12.2014.
Autor izložbe i kataloga: - Bože Kokan
Stručni suradnici: - Iva Mihoci, Josip Balabanić, Marijana Vuković, Gordan S. Karaman,
Michel Perreau, Gunther Tschuch, Ksanta Karaman, Sanja Vrgoč, Nediljko Ževrnja
Prijevodi: - Andrea Petričević, Josip Balabanić, Silvia Greco, Enrico Ruzzier, Marijana Vuković
Likovno oblikovanje i grafička priprema postera i kataloga: - Josip Boban
Tehnički postav: Tonći Anterić, Sanja Vrgoč, Dalibor Vladović, Josip Boban, Nediljko Ževrnja
Fotografije na posterima i u katalogu: - Tonko Bartulović, Natalija Pišec, Bože Kokan

Opseg (broj eksponata):

 • posteri (70x100) – 8 komada (prijevodi na njemački i engleski)
 • posteri formata A3 – 3 kom.
 • uvodni tekstovi formata A3 – 4 (hrvatski, engleski, njemački, talijanski)
 • edukativne entomološke kutije: 3 kom.
 • makrofotografije formata A3 – 13 kom.
 • originalne entomološke kutije: 12 kom.
 • originalni entomološki ormarić: 1 kom.
 • stara entomološka literatura 15 kom.
 • rukopisi – 3 kom
 • modeli drvenih kornjaša – 5 kom.
 • tablice formata A3- 4 kom.
 • Tekstovi formata A4 – 7 kom.
 • grafički prikazi formata A4 – 4 kom.

Vrsta

 • Prirodoslovna, povijesna
 • tuzemna
 • edukativna, informativna
 • skupna

Tema: Kroz priče o entomolozima, primjercima i događajima vezanim uz te primjerke, iščitavaju se aktivnosti oko Zbirke u doba njenog nastanka te muzejske aktivnosti, tj. njen život u Prirodoslovom muzeju u Splitu. Predstavljen je i sadržaj Zbirke (analizirani su podaci iz Zbirke), koja je po svome sadržaju regionalna i europska zbirka te ima velik značaj za nacionalnu prirodnu i kulturnu baštinu.
Korisnici: svi posjetitelji, osobito posjetitelji koje zanimaju povijest i prirodoslovlje. Svi natpisi su prevedeni na engleski
Pokrovitelj: Ministarstvo kulture RH i Grad Split

OBLICI KROZ VRIJEME

   

FOSILNA FAUNA IZ BOGATOG FUNDUSA PRIRODOSLOVNOG MUZEJA SPLIT

Multimedijska izložba „OBLICI KROZ VRIJEME –
fosilna fauna iz bogatog fundusa Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta“

Mjesto održavanja:  Prirodoslovni muzej u Splitu, Poljana kneza Trpimira 3, Split.
Izložba otvorena od 21. rujna. 2022.

Autori stručne koncepcije: Nediljko Ževrnja, Tino Milat, Josip Boban
Autori kataloga: Tino Milat, Nediljko Ževrnja, Josip Boban
Autori tekstova: T. Milat, J. Boban, N. Ževrnja
Tehnička izvedba: Tino Milat, Josip Boban, Nediljko Ževrnja, Darko Stermšek
Priprema/izrada AR (augmented reality) – proširena stvarnost: Darko Stermšek
Stručni suradnici: Dražen Japundžić, Nediljka Prlj Šimić, Katarina Krizmanić, Sanja Japundžić,
Davorka Radovčić (Hrvatski prirodoslovni muzej Zagreb), Jadranka Mauch Lenardić (HAZU)


Izložba prikazuje raznolikost fosilne faune Dalmacije i pruža uvid u lokalitete s područja Dalmacije obuhvaćajući otoke, priobalje i Dalmatinsku zagoru, ali i lokalitete šireg područja na kojima je fosilni materijal prikupljen. Izložen je reprezentativni dio fosilne faune iz bogatog fundusa Prirodoslovnog muzeja u Splitu. Tematski je strukturiran postav izložbe kroz 110 kataloških jedinica iz fundusa paleontoloških zbirki beskralježnjaka i s više od 18 kataloških jedinica iz fundusa Paleontološke zbirke kralježnjaka, sve popraćeno s 26 informativno – edukativnih panoa raznih formata.

ARHIVA IZLOŽBI

Sve muzejske izložbe od 1999 god. do danas.

ARHIVA IZLOŽBI

Sve muzejske izložbe od 1999 god. do danas.