1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Edukativne radionice

Interaktivne edukativne radionice s različitim prirodoslovnim temama (paleontologija, geologija, botanika, zoologija, biologija mora) održavaju se u prostoru Muzeja, a nove informacije iznose se ppt prezentacijama, korištenjem originalnih muzejskih predmeta, te kroz praktični dio crtanjem ili izradom replika muzejskih predmeta.

 

Zašto dovesti učenike u Prirodoslovni muzej?

 

Posjetom Muzeju učenici će se zainteresirati za prirodni svijet, njegovu raznolikost i prilagodbe vrsta na okoliš u kojem žive. Pružamo im priliku da sami proučavaju primjerke i upoznajemo ih s načinom na koji znanstvenici gledaju prirodu. Dolaskom u Prirodoslovni muzej učenici razvijaju pozitivan i odgovoran odnos prema prirodi i okolišu.

 

Što se može vidjeti u Muzeju?

 

U Muzeju su postavljene izložbe: Ratnici podzemlja, Ptice močvara i Malakološka zbirka Bakotić.

Ratnici podzemlja je izložba o špiljskom svijetu koja posjetitelje upoznaje sa speleologijom i bogatstvom špiljskog svijeta na ovom području. Jedina spužva na svijetu prilagođena na život u podzemlju je ogulinska špiljska spužvica, a dinarski špiljski školjkaš jedini je podzemni školjkaš na svijetu. Između ostalog izloženi su zubi mamuta i lubanje špiljskog medvjeda.Ptice močvara prikazuju život u močvari i prilagodbe ptica močvarica na specifične životne uvjete. Primjerci ptica i jaja su iz okolice Splita (Pantan, ušća Jadra i Cetine). Neki od prepariranih primjeraka potječu iz 20-ih godina prošlog stoljeća! Malakološka zbirka Bakotić jedna je od najljepših i najbogatijih u Hrvatskoj. Donacija je Nede i Ante Bakotić, strastvenih splitskih malakologa, koji su gradu donirali više od 5000 puževa, školjaka, spužvi i koralja iz Jadrana i svjetskih oceana. Izloženo je oko 3000 primjeraka, a među njima su brojne zaštićene vrste, najveća vrsta školjke i puža s kućicom na svijetu.

 

Što nudi Prirodoslovni muzej?

 

Za organizirane posjete imamo stručna vodstva prilagođena uzrastu – vrtići, osnovne i srednje škole te studenti. U muzeju održavamo razna predavanja uz PowerPoint prezentacije i edukativne radionice. Mnoge su osmišljene kao nadopuna gradivu prirode i biologije. U predavanjima nastojimo ne ponavljati podatke naučene na nastavi već polaznicima obratiti pažnju na zanimljivosti prirodnog svijeta.

 

Predavanja i edukativne radionice

 

Općeniti cilj naših predavanja i radionica je predočavanje raznolikosti, složenosti i međusobne povezanosti čimbenika koji djeluju u prirodi, poticanje znatiželje za otkrivanjem i proučavanjem žive i nežive prirode, prirodnoznanstvenog načina mišljenja, razvijanje poštovanja prema živim bićima i prirodi te odgovornog odnosa prema okolišu. Učenici će na predavanjima i radionicama upoznati svoje okruženje, samostalno izvoditi praktične radove, njegovati kritičko mišljenje i zaključivanje temeljeno na opažanju, razvijati vještine rada u grupi. Potičemo ih na postavljanje pitanja, samostalno učenje i promatranje prirode. Iako su neka od predavanja i radionica posebno usmjereni određenim nastavnim programima, svi se mogu prilagoditi zainteresiranoj skupini.

 

Organizacija predavanja i radionica

 

Sav potreban materijal za radionice (crtaći papir i pribor, plastelin i glina...) osigurava Muzej. Sva događanja potrebno je dogovoriti najmanje 5-7 dana unaprijed.

 

Facebook