Izložba - Tko su lesepsijski migranti?

Mjesto održavanja: Prirodoslovni muzej Split, Poljana kneza Trpimira 3, Split
Izložba otvorena od 5. svibnja 2015.
Autori izložbe: Jadranka Sulić Šprem, kustosica Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik,
Frane Čizmić, ravnatelj Državnog arhiva Dubrovnik,
Tatjana Dobroslavić, znanstvena novakinja sa Sveučilišta u Dubrovniku.

Opseg (broj eksponata):

O izložbi:
Kontakt između subtropskog Sredozemnog i tropskog Crvenog mora dogodio se otvaranjem Sueskog kanala 1869. Vrste koje su prodrle iz Crvenog u Sredozemno more prema
inženjeru Ferdinandu de Lessepsu koji je planirao i nadgledao gradnju Sueskoga kanala naziva se lesepsijskim migrantima. Iako je kanal otvoren u oba smjera, više vrsta
migrira u smjeru Mediterana. Tako je do danas u Sredozemnom moru zabilježeno više od 300 akvatičnih organizama različitih taksonomskih skupina, od čega su do danas u
Sredozemnom moru zabilježene najmanje 82 vrste riba lesepsijskih migranata, a u Jadranskom 14 vrsta.
Fenomen lesepsijske migracije označava jednosmjerno i uspješno napredovanje vrsta iz Crvenog mora u istočni dio Sredozemnog mora. Ova povijesno-prirodoslovna izložba
prikazuje povijest prokopavanja Sueskog kanala, doprinos hrvata u njegovoj izgradnji i riblje vrste lesepsijkih migranata do sada zabilježenih u Jadranskom moru.
Vrsta izložbe: Pokrovitelj: Ministarstvo kulture RH