Malakološka zbirka obitelji Bakotić

Stalni postav od 2003 god. Sastoji se od 6.113 primjeraka

MALAKOLOŠKA ZBIRKA OBITELJI BAKOTIĆ

Malakološka zbirka obitelji Bakotić, nastala dugotrajnim sakupljanjem gđe. Nede i njezinog pok. supruga Ante Bakotića, otvorena je 15. srpnja 1996. godine kao stalni postav u Palači Cindro, u Krešimirovoj ulici br. 3. Iako je Zbirka darovana gradu Splitu 1996., Ugovor o donaciji potpisan je tek 1999. godine. Iz palače Cindro Zbirka je premještena u podrume Dioklecijanove palače, ali je zbog neadekvatnih uvjeta (visoka RV zraka) u svibnju 2003. godine premještena u zgradu Prirodoslovnog muzeja, Poljana kneza Trpimira 3.

Prirodoslovni muzej je Zbirku dobio od Grada Splita na privremeno korištenje 2000. godine, a ugovorom o donaciji predviđeno je da bude izložena u sklopu akvarija na plaži Bačvice.

Nakon smrti supruga Ante, gđa. Neda nastavila je sakupljati primjerke kojima je obogatila postojeću Zbirku, te je 2016. potpisan Ugovor o drugoj donaciji kojim je Gradu Splitu darovano dodatnih 3.146 primjeraka. Zbirka danas broji 6.146 primjeraka, od čega je 4.463 kućice morskih puževa, 1.270 školjkaša, 31 ljuštura drugih mekušaca (mnogoljušturaša, koponožaca, glavonožaca) te 382 ostalih morskih organizama (koralji, spužve, ježinci, rakovi i morski kralješnjaci). Ova zbirka predstavlja vrlo atraktivan sadržaj u kojem se mogu vidjeti raznolikost oblika, boja i veličina pojedinih primjeraka morske faune. Eksponati su sakupljeni iz Jadranskog mora i iz drugih svjetskih mora.

90 GODINA ZBIRKE KORNJAŠA DR. EDUARDA KARAMANA U PRIRODOSLOVNOM MUZEJU U SPLITU

Autor izložbe i kataloga: - Bože Kokan

90 GODINA ZBIRKE KORNJAŠA DR. EDUARDA KARAMANA
U PRIRODOSLOVNOM MUZEJU U SPLITU

Mjesto održavanja: - Prirodoslovni muzej Split, Poljana kneza Trpimira 3, Split
Izložba otvorena: - 12.12.2014.
Autor izložbe i kataloga: - Bože Kokan
Stručni suradnici: - Iva Mihoci, Josip Balabanić, Marijana Vuković, Gordan S. Karaman,
Michel Perreau, Gunther Tschuch, Ksanta Karaman, Sanja Vrgoč, Nediljko Ževrnja
Prijevodi: - Andrea Petričević, Josip Balabanić, Silvia Greco, Enrico Ruzzier, Marijana Vuković
Likovno oblikovanje i grafička priprema postera i kataloga: - Josip Boban
Tehnički postav: Tonći Anterić, Sanja Vrgoč, Dalibor Vladović, Josip Boban, Nediljko Ževrnja
Fotografije na posterima i u katalogu: - Tonko Bartulović, Natalija Pišec, Bože Kokan

Opseg (broj eksponata):

 • posteri (70x100) – 8 komada (prijevodi na njemački i engleski)
 • posteri formata A3 – 3 kom.
 • uvodni tekstovi formata A3 – 4 (hrvatski, engleski, njemački, talijanski)
 • edukativne entomološke kutije: 3 kom.
 • makrofotografije formata A3 – 13 kom.
 • originalne entomološke kutije: 12 kom.
 • originalni entomološki ormarić: 1 kom.
 • stara entomološka literatura 15 kom.
 • rukopisi – 3 kom
 • modeli drvenih kornjaša – 5 kom.
 • tablice formata A3- 4 kom.
 • Tekstovi formata A4 – 7 kom.
 • grafički prikazi formata A4 – 4 kom.

Vrsta

 • Prirodoslovna, povijesna
 • tuzemna
 • edukativna, informativna
 • skupna

Tema: Kroz priče o entomolozima, primjercima i događajima vezanim uz te primjerke, iščitavaju se aktivnosti oko Zbirke u doba njenog nastanka te muzejske aktivnosti, tj. njen život u Prirodoslovom muzeju u Splitu. Predstavljen je i sadržaj Zbirke (analizirani su podaci iz Zbirke), koja je po svome sadržaju regionalna i europska zbirka te ima velik značaj za nacionalnu prirodnu i kulturnu baštinu.
Korisnici: svi posjetitelji, osobito posjetitelji koje zanimaju povijest i prirodoslovlje. Svi natpisi su prevedeni na engleski
Pokrovitelj: Ministarstvo kulture RH i Grad Split

ŽOHARI – SVIJET KOJI OSTAJE

Izložba prikazuje osnovne značajke biologije i evolucije žohara ...

ŽOHARI – SVIJET KOJI OSTAJE

Mjesto održavanja:  Prirodoslovni muzej u Splitu, Poljana kneza Trpimira 3, Split.
Vrijeme trajanja: od 4. srpnja 2019. do 13. siječnja 2020

Autori izložbe:  dr. sc. Iva Mihoci; Petar Crnčan, mag. biol. exp.; dr. sc. Vlatka Mičetić Stanković i
Mirna Klaić, mag. biol. exp.
Autorica ilustracija: Franka Tretinjak
Autori fotografija: Shutterstock Ltd.
Vizualno oblikovanje izložbe: Mario Galov
Vizualno oblikovanje legendi i kataloga: Nikša Martinac

Teme: 

 • Svaki žohar sigurno sanja da je lijep poput leptira – prikazuje se morfologija žohara
 • Mogu hodati šesteronoške ili četveronoške ponekad i dvonoške, no nikako s nogom manje - pokretanje žohara prikazuje načine pokretanja na tlu, u vodi i u zraku
 • Javljam se na svim staništima gdje možeš zamisliti život, da, baš svugdje – prikazuju se staništa na kojima dolaze žohari i njihova široka vertikalna distribucija
 • U ponoć ću istražiti sve police tvoje smočnice, prijatelju čovječji, a pojest ću i sapun, ljepilo, izolaciju tvojih žica – generalizam u prehrani žohara
 • Jedan mužjak ili više njih u jednoj kopulaciji, jedan mužjak ili više njih u višestrukim kopulacijama – razmnožavanje žohara
 • Moja je roditeljska ljubav prema potomcima najveća u svijetu kukaca, to se ne može pobijediti – prikazano je socijalno ponašanje žohara uz tri insektarija
 • Zar nema ničeg lijepog što se može reći o žoharima? Pa zar nisu barem nekom napravili uslugu, jednom ili dvaput? Nitko prijateljski o njima ne govori. Svi hladno sliježu ramenima. Kad god ih se spomene, ljudima se sledi lice. Zar zaista nema ničeg lijepog što se može reći o žoharima? – ekološki utjecaj žohara na sastavnice prirode

Vrsta izložbe:  

 • prirodoslovna
 • tuzemna
 • edukativna
 • informativna
 • pokretna

Opseg (broj eksponata):  

 • 33 panoa
 • 20 entomoloških kutija s prepariranim kukcima
 • 3 insektarija sa živim žoharima
 • model stare slavonske kuće s namještajem


Teme
Izložba na zanimljiv, atraktivan i multimedijski recentan način prikazuje osnovne značajke biologije i evolucije žohara, a cijela je ekspozicija obogaćena insektarijem u kojem je životni ciklus žohara zorno prikazan sa živim jedinkama madagaskarskog siktajućeg žohara i argentinskog žohara. Poseban dio izložbe prikazuje život žohara u antropogenim staništima poput stare slavonske kuće. Uz sve biološke osobitosti koje objašnjavaju opstanak ove uspješne životinjske skupine progovara se i o metodama suzbijanja nekolicine vrsta koje predstavljaju sinantropske štetnike.

Korisnici:  Sve dobne skupine posjetitelja.

Pokrovitelji:   Ministarstvo kulture RH i Grad Split

ARHIVA IZLOŽBI

Sve muzejske izložbe od 1999 god. do danas.

ARHIVA IZLOŽBI

Sve muzejske izložbe od 1999 god. do danas.